Narasi

Kesaksian Relawan JIC

Senang sekali kami yayasan YBSDK, unit krisis center, bersama JIC, Kompas TV menyalurkan bantuan untuk wargra di daerah Jakarta Selatan. Ada banyak yang tertolong, ada banyak yang terbantu, ada banyak keluarga yang ketahanan pangannya mendapat keringanan.

Terima kasih untuk kebaikan bapak-ibu donatur, untuk setiap hati, tenaga, energi yang boleh disalurkan, mengalir di tengah kehidupan warga yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Mari terus kita bangun kebersamaan, gotong-royong, kerja sama dan belarasa kita. Terimakasih sudah bersama kami YBSDK. Tuhan memberkati.

https://youtu.be/964X0Ae0Sy8
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *